Forsiden

HBF

Medlemmer

Presentasjoner

Flyveplan

Resultater

Arkiv

Linker

Kontakt oss

 

 

 

Avstand til slippsteder for gruppe 9 - 2008
(kun oppmålte medlemmer)


 

  Midtleger Gaustatoppen Prestholt Valdresflya Stadt Drevsjø Hjerkinn Røros Vigrestad Skien
Austreim Inger Lise 107316 199382 201856 292697 306536 443406 387649 481739 99588 247170
Austreim Knut 107316 199382 201856 292697 306536 443406 387649 481739 99588 247170
Bachmann Andreas 105769 197698 200547 291628 306676 442113 386715 480658 99056 245400
Berg Rune Sveinung 105803 197956 200311 291187 305627 441862 386176 480226 100190 246013
Bjelland Svein Olav 96034 189888 188533 278448 293732 429945 373134 467505 110906 241773
Knutsen Ingolf 108639 198434 205345 297892 316588 446905 393654 486813 88980 242776
Lampe Håkon 107194 199268 201730 292573 306456 443280 387527 481614 99642 247080
Lien Øyvind 92553 187662 182296 270726 283871 423371 364807 459767 120592 242710
Løvfall Kjell 105541 197530 200259 291304 306320 441823 386377 480336 99385 245347
Mæland Vidar 120512 209081 217697 310366 326007 459231 406063 499289 82243 250660
Nernes Hans Petter 104322 194775 200658 293022 312458 442235 388744 481956 92536 240432
Olsen Frode 146239 229934 245257 339517 354739 486371 435828 528222 62695 263100
Schultz Kurt 106222 197502 201694 293295 309748 443282 388627 482297 95852 244165
Undahl Jarl 106546 198422 201350 292421 307182 442916 387493 481452 98697 245972
Vihovde Leif Ståle 91136 186178 181198 269902 284243 422337 364133 458952 120078 241138
Våge Jan Inge    108582 199871 203936 295362 310526 445521 390580 484377 95594 246340

 

 

 

 

Avstand til slippsteder for gruppe 9 - 2009
(kun oppmålte medlemmer)

 

 

  Midtleger  Prestholt  Reinsnos  Dagalitoppen  Duvberg 
Austreim Inger Lise 107316 201856 101851 208662 574180
Austreim Knut 107316 201856 101851 208662 574180
Bachmann Andreas 105769 200547 100494 207231 572789
Berg Rune Sveinung 105803 200311 100306 207122 572635
Bjelland Svein Olav       96034 188533 88946 196103 561248
Knutsen Ingolf            108639 205345 105144 211036 576795
Lampe Håkon 107194 201730 101725 208537 574054
Knutsen Ingolf            108639 205345 105144 211036 576795
Lien Øyvind               92553 182296 83616 190795 555298
Løvfall Kjell             105541 200259 100216 206970 572519
Mæland Vidar              120512 217697 117510 223135 588902
Nernes Hans Petter        104322 200658 100456 206541 572279
Schultz Kurt              106222 201694 101548 208044 573698
Undahl Jarl               106546 201350 101296 208028 573588
Vihovde Leif Ståle        91136 181198 82373 189573 554172
Våge Jan Inge             108582 203936 103809 210358 575997